เป้าหมาย - Panyapiwat Institute of Management

Loading...

Quick Link

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CP All Family

Internal Services

PIM Magazine MBA Connected CAS Newsletter

/

English Program /

Copyright © 2013 by Panyapiwat Institute of Management. All rights reserved 85/1 2 . . . 11120 02 855 0000 02 855 0391

E-LearningLoading...

เป้าหมาย - Panyapiwat Institute of Management

Quick Link 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CP All Family Internal Services PIM...

114KB Sizes 2 Downloads 12 Views

Recommend Documents

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร - Panyapiwat Institute of Management
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต ... เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณ

สาขา วิชา วิศวกรรม การ ผลิต ยาน ยนต์ - Panyapiwat Institute of
โอกาสในการประกอบอาชีพ. เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสาขาวิชานี้มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัท ซีพี ออลล์

Food & Beverage Management | Institute of Commercial Management
Food Menus and Beverage Lists. Basic menu criteria; Types of food menu; The contents of food menus; Beverage menus/lists

Accurate Institute of Management & Technology
Accurate Institute of Management & Technology: PGDM College, AICTE approved PGDM Institutes offers PGDM Courses, PGDM ad

MBA - Institute of Management and Computer Studies
University of Pune - MBA Revised Syllabus 2013. 1. University of Pune. Revised Syllabus. Master of Business Administrati

Institute of Hotel Management - IHM Srinagar
NOTES. 3rd Sem Front Office · 3rd Sem F&B Control · 3rd Sem F&B Service. Principal's Message. As the Hospitality Industr

Syllabus - Wellfare Institute of Science Technology & Management
MEC 213 Mechanics of Solids – I. 5. 70. 30. 4. MEC 214 Engineering .... Text Book: 1. Engineering Mechanics by S.Timos

Syllabus - National Institute of Financial Management
Qualitative Characteristics of Financial. Statements;. • True and Fair View;. • Accounting Policy. • Accounting St

Institute of Information Technology & Management - IITM Janakpuri
Dec 31, 2015 - The session highly inspired and encouraged the students. Minor Project Competition: 17th- 21st October. I

IHM Ahmedabad - Institute of Hotel Management, Catering
Institute Of Hotel Management, Ahmedabad - IHMA has been a pioneer center for excellence & a lively testament to the com